دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

 الف -معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)

ب - مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان (دبير)

ج - رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي

د - رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

هـ - رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي

و - رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي

ز - مديرکل منابع طبيعي استان

ح - نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير

ط - مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان

ي - مديرکل حفاظت محيط زيست استان

ک - رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش

ل - رييس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

م - مدير کل اوقاف و امور خيريه استان

ن - مديران عامل سازمان هاي مناطق آزاد

س- رييس فرودگاههاي استان

ع- فرمانده ناحيه انتظامي استان

ف- مديرکل امور اجتماعي استانداري

ص- مديرکل سازمان حمل ونقل و پايانه هاي استان

ق- شهردار مرکز استان

ر- مديرکل صدا و سيماي استان

ش- مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري

ت- مديرکل دفتر فني استانداري

ث- نماينده اتحاديه دفاتر خدمات مسافرتي استان (بدون حق رأي)

خ- رييس مجمع صنفي هتلداران استان (بدون حق رأي)

ذ- دو نفر صاحب نظر به انتخاب کارگروه(بدون حق رأي)

ض- مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري

ظ- مدير کل تعزيرات حکومتي استان

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی